Deze website is eigendom van Magnus Business Gifts, Leuvensesteenweg 248B, 1800 Vilvoorde, België, www.magnifico.shop. De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de opgenomen informatie onvolledig, achterhaald of onjuist is. Magnus Business Gifts nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die, direct of indirect, voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of uit eventuele fouten op de site. De website van Magnus Business Gifts nv verleent ook toegang tot informatie van derden. Magnus Business Gifts verwerpt elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de toegang tot of de inhoud van deze informatie. Magnus Business Gifts nv kan informatie op elk moment wijzigen zonder voorafgaand bericht. De informatie op deze website biedt niet de minste vorm van garantie – uitdrukkelijk noch impliciet – met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete verkoopgarantie, bruikbaarheid of conformiteit.

Magnus Business Gifts nv respecteert de privacy van de gebruikers van deze website, en zorgt dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Het gebruik van persoonlijke gegevens die via deze website verzameld worden, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en met de Europese richtlijn 95/46 EG. Door het gebruik van deze website aanvaard je dat Magnus Business Gifts nv de verworven persoonsgegevens kan gebruiken. Magnus Business Gifts nv zal jouw gegevens niet aan derden overdragen. Je hebt het recht jouw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. Je kunt zich daarvoor wenden tot Magnus Business Gifts, Leuvensesteenweg 248B, 1800 Vilvoorde, België.